MAY ENTERPRISE CO., LTD.

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Product and service

สินค้าและบริการ

See Product Spec Sheet

ดูข้อมูลสินค้า

POM

Polyoxymethylene

PVC

Polyvinyl Chloride​

2 types of plastic

พลาสติกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

Thermoplastic

เทอร์โมพลาสติก

        โพลิเมอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างโมเลกุลของสายโซ่โพลิเมอร์เป็นแบบเส้นตรงหรือแบบกิ่งสั้นๆ สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายบางชนิด เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และหลอมเหลวเป็นของเหลวหนืดเนื่องจาก โมเลกุลของโพลิเมอร์ที่พันกันอยู่สามารถเคลื่อนที่ผ่านกันไปมาได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับความร้อน และเมื่อเย็นตัวลงก็จะแข็งตัว ซึ่งการหลอมเหลวและเย็นตัวนี้ สามารถเกิดกลับไปกลับมาได้โดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ หรือโครงสร้างของโพลิเมอร์เปลี่ยนไปมากนัก

การขึ้นรูป

        พลาสติกประเภทนี้สามารถขึ้นรูปโดยการฉีดขณะที่พลาสติกถูกทำให้อ่อนตัวและไหลได้ด้วยความร้อนและความดัน เข้าไปในแม่แบบที่มีช่องว่างเป็นรูปร่างตามต้องการ ภายหลังจากที่พลาสติกไหลเข้าจนเต็มแม่พิมพ์จะถูกทำให้เย็นตัว และถอดออกจากแม่พิมพ์ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างตามต้องการ สามารถนำไปใช้งานได้

ข้อดีและข้อเสีย

        เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้โดยการบด และหลอมด้วยความร้อนเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก แต่พลาสติกประเภทนี้มีข้อเสียและขีดจำกัดของการใช้งาน คือไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงไป ตัวอย่างเช่น ขวดน้ำดื่มไม่เหมาะสำหรับใช้บรรจุน้ำร้อนจัดหรือเดือด

Thermosetting

เทอร์โมเซตติ้ง

        โพลิเมอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห ซึ่งจะหลอมเหลวได้ในขั้นตอนการขึ้นรูปครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปฏิกิกริยาเคมีเกิดขึ้นทำให้เกิดพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล ทำให้โพลิเมอร์มีรูปร่างที่ถาวร ไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกเมื่อได้รับความร้อน และหากได้รับความร้อนสูงเกินไป จะทำให้พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุลแตกออก ได้สารที่ไม่มีสมบัติของความเป็นโพลิเมอร์ต่อไป

การผลิต

        การผลิตพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตจะแตกต่างจากพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกคือ ในขั้นตอนแรกต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเพียงบางส่วน มีการเชื่อมโยงโมเลกุลเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย และยังสามารถหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน จึงสามารถขึ้นรูปภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงได้ เมื่อผลิตภัณฑ์มีรูปร่างตามต้องการแล้ว ให้คงอุณหภูมิไว้ประมาณ 200-300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้โครงสร้างแบบร่างแหที่เสถียรและแข็งแรง สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจากแบบโดยไม่ต้องรอให้เย็น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวอยู่ภายในแม่พิมพ์

ทอร์โมพลาสติก vs. เทอร์โมเซต

        การให้ความร้อนในกระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมเซตจะทำให้วัสดุแข็งขึ้น ต่างจากกระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมพลาสติที่การให้ความร้อนจะทำให้พลาสติกนิ่ม และหลอมเหลว พลาสติกเทอร์โมเซตเมื่อใช้งานเสร็จแล้วไม่สามารถนำมาผ่านการหลอมและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรีไซเคิล (recycle) ได้อีก และถ้าให้ความร้อนมากเกินไป จะทำให้พลาสติกเกิดการสลายตัวหรือไหม้ โดยไม่เกิดการหลอมเหลว ตัวอย่างของพลาสติกในกลุ่มนี้เช่น เบคเคอไลต์ และเมลามีน เป็นต้น

Product Range Summary

Polypropylene

        เม็ดพลาสติกพอลิโพรลีน เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด มีคุณสมบัติเชิงกลดีมาก เหนียว มีลักษณะขาวขุ่นและขาวใส ที่ทนต่อแรงกระแทกได้สูงและการขีดข่วน ไม่เสียรูปง่าย ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนต่อน้ำมันสารเคมี และความร้อนสูง ได้ดี

Polypropylene Homopolymer (PP Homo)
เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ที่มีลักษณะความใสระดับปานกลาง มีคุณสมบัติเด่นด้านความทรงรูป ซึ่งมีความแข็งที่ผิวสูงสามารถทนต่อความร้อนได้ดี แต่มีการทนแรงกระเเทกระดับปานกลางเหมาะสำหรับผลิตเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน เทปสายรัด อุปกรณ์เครื่องเขียน และ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถุงน้ำตาล ถุงสาน ถุงร้อนเป็นต้น
Polypropylene Blockcopolymer (PP Block)

เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ที่มีลักษณะขาวขุ่น มีคุณสมบัติเด่นด้านการทนแรงกระแทกสูง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำ แต่ยังมีความทรงรูปของชิ้นงานที่ดี เหมาะสำหรับใช้ในงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องแบตเตอรี่ ลังอุตสาหกรรม และ ถังใส่สี เป็นต้น

Polypropylene Random Copolymer (PP Random)

 เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีน ที่มีลักษณะเด่นด้านความใส และมีการทนแรงกระแทกที่ดี เหมาะสำหรับนำไปผลิตชิ้นงานที่ต้องการความใสเป็นพิเศษ เช่น ขวดแชมพู บรรจุภัณฑ์อาหาร ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟ เป็นต้น

Polypropylene Compound & Composite

เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีนที่มีการเติมสารเติมแต่งพิเศษ หรือสารเสริมแรงเพิ่มเข้าไป เพื่อเสริมคุณสมบัติพิเศษด้านต่างๆ ที่ต้องการ เช่น การทนแสงอุลตร้าไวโอเลต การทนความร้อน หรือคุณสมบัติด้านเชิงกลที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งต่างๆ เป็นต้น

Polystyrene

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ General Purpose Polystyrene (GPPS) และ High Impact Polystyrene (HIPS)

General Purpose Polystyrene (GPPS)

มีลักษณะโปร่งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี สามารถทำเป็นสีต่าง ๆ ได้ มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้ง่าย นิยมนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความใส ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลับเทป กล่องซีดี เครื่องใช้ภายในบ้าน  ถาดโฟมบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดใส ของเล่นเด็ก และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น สำหรับเกรดรับแรงกระแทกสูง

High Impact Polystyrene (HIPS)
เป็นพอลิสไตรีนที่มีการผสมยางหรือสารเติมแต่ง โดยมีลักษณะขุ่น มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการทนแรงกระแทกสูง และขึ้นรูปง่าย นิยมนำไปผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า กรอบทีวี เครื่องปรับอากาศ กรอบคอมพิวเตอร์ ของเด็กเล่น สุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน แก้ว ถาดบรรจุอาหาร เป็นต้น

HDPE (High density polyethylene)

        เม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูงแน่นตั้งแต่ 0.940 g/cm3 ขึ้นไป  มีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบกระแทก ไม่แตกร้าวง่าย ทนต่อสารเคมี ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด แผงบรรจุยา ภาชนะบรรจุเครื่องสำอางเครื่องใช้ในบ้าน ของเด็กเล่น รองเท้า เชือก แห อวน ฉนวนหุ้มสายไฟ และสายเคเบิ้ล วัสดุ เคลือบผิว ท่อน้ำชนิดแข็ง ท่อน้ำมัน ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝาและขวดต่างๆ ไปจนถึงถุงพลาสติก

HDPE Pipe Compound HDPE Pipe (PE100)

คอมพาวน์เกรดท่อพอลิเอทิลีนชนิดที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ท่อมีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนความดัน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำไปใช้ในการผลิตท่อน้ำในรูปต่างๆ เช่น ท่อน้ำดื่ม ท่อส่งน้ำชลประทาน ท่อส่งน้ำใต้ทะเล เป็นต้น

Other types of plastic

Expandable Polystyrene (EPS)

 เป็นเม็ดพลาสติกที่ทนต่อแรงกระแทก มีความเบา สามารถเก็บเสียงได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตโฟมฉนวนกันความร้อน โฟมกันกระแทก ลังปลา นอกจากนี้ยังใช้แพร่หลายในงานก่อสร้าง เพื่อเป็นวัสดุกันความร้อนเช่นกัน

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

เป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถทนต่อแรงกระแทก ความร้อน รวมทั้งสารเคมีได้ดี มีความเหนียวและความมันเงาสูง รวมทั้งทนต่อสภาวะบรรยากาศได้ดี เหมาะสำหรับนำไปผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยาน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน ของเด็กเล่น ชิ้นส่วนรถยนต์ หมวกกันน็อค เครื่องกรองเลือด อุปกรณ์กีฬา ท่อส่งก๊าส เครื่องโทรศัพท์ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอรื เป็นต้น

Acrylonitrile Styrene (AS or SAN)

เป็นเม็ดพลาสติกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณลักษณะเชิงกลที่ทนต่อความร้อน สารเคมีและสภาพแวดล้อม มีความเหนียวกว่าพอลิสไตรีนเกรดทั่วไป โดยยังคงคุณสมบัติของความแข็งและโปร่งใส นิยมนำ AS/SAN ไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง ไฟแช็ค และเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีคุณภาพสูง เช่น โถปั่นอาหาร เป็นต้น

LDPE (Low Density Polyethylene)

เม็ดพลาสติก PE ที่มีความหนาแน่น 0.910-0.925 g/cm3 ใช้ทำถุงเย็น ถุงซิป ฟิล์มด้านการเกษตร ท่อหยดน้ำ เป็นฉนวนหุ้มสายไฟ และสายเคเบิ้ล ของใช้ในบ้าน ของเด็กเล่น ขวดน้ำเกลือ ดอกไม้พลาสติก หลอดยาสีฟัน รองเท้า ฟิล์มห่อรัดรูป(Shrink Flim) และทำวัสดุเคลือบผิว

LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)

เม็ดพลาสติก PE ที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นตรง คุณสมบัติจะอยู่ระหว่าง LDPE และ HDPE แต่จะนิ่ม และเหนียวมากกว่าLDPE และ HDPE ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์มถึง 60% เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมการห่อหีบ เช่น ใช้ทำเป็นฟิล์มหดรัด(Shrink Flim) ฟิล์มยืดรัดรูป(streth flim) ถุงบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักสูง ถุงบรรจุเสื้อผ้า ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง การแปรรูปนอกจากในรูปของฟิล์มแล้วก็ยังมีการนำ LLDPE มาทำท่อน้ำเคลือบสายไฟ สายเคเบิ้ล และของเด็กเล่น