MAY ENTERPRISE CO., LTD.

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

Your Trusted & Reliable Partner in Plastic Raw Material and Related Industries

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

            บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เมย์การลงทุน จำกัด) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท โดยครอบครัวทรัพย์ทวีชัยกุล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ในวันที่ 13 มีนาคม 2527 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ 45 ซอย 7 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

            บริษัทฯดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบเม็ดพลาสติก ให้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Petro Chemical Industry Plc.) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC Plc.) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  (PTT Plc.) ภายใต้ชื่อสินค้า POLIMAXX ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ กว่า 40 ปี พร้อมคลังสินค้ากว่า 2 ไร่ หรือ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 10,000 ตัน โดยบริษัทมีระบบบริหารการจัดส่งสินค้าเป็นของตนเอง  บริษัทฯได้จำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกในหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งคลอบคลุมวัตถุดิบพลาสติกหลายประเภท PP, HDPE, PS (HIPS & GPPS), EPS, ABS, AS, SAN, POM, PU, PC, Polymethyl Methacrylate (PMMA or Arcylic), LDPE and EVA. 

            May Enterprise Co., Ltd. (Previously May Investment Co., Ltd.) was first established in March 29, 1982 with register capital of 5 million baht, with majority holding by Supthavichaiyakul family.  At present, May Enterprise Co., Ltd. has registered capital of 50 million baht, located at 45 Soi 7, Bangbon 3 Road, Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok 10160, Thailand                 

            May Enteprise Co., Ltd. has been one of the top authorized agent of Thai Petrochemical Industry (TPI) Plc, The First Petrochemical Complex in Thailand.  TPI had been restructured and now changed its name to IRPC Plc, one of Petro Chemical Arm from  PTT Plc. under trade mark brand “POLIMAXX”. 

            Currently, our group of companies operate our own warehouse over 5,000 Square Meter or 10,000 tons of Stock capacity.  Over the past 40 years of experience in plastic resin distributor both local and export, we also operate our own logistic and supply chain facilities to supply the best material and services to plastic converter in many areas such as Packaging, Household products, Electronic Equipment, Automotive and Construction Industries and etc which cover many raw material such as PP, HDPE, PS (HIPS & GPPS), EPS, ABS, AS, SAN, POM, PU, PC, Polymethyl Methacrylate (PMMA or Arcylic), LDPE and EVA. 
Our Vision

วิสัยทัศน์

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด จะเป็นคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ และบริการ อย่างซื่อตรงและเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ยั่งยืน

 

Your Trusted & Reliable Partner in Plastic Raw Material and Related Industries

Our Mission

นโยบาย

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด มีนโยบายที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และจัดจำหน่ายพร้อมรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเม็ดพลาสติกและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดและเป็นที่ไว้วางใจให้กับคู่ค้าของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และยังพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมธรรมาภิบาลที่ให้กับคู่ค้า สังคม พนักงานและสิ่งแวดล้อม

 

Good Ethic & Governance & Sustainability Societies Through Our Partnership

GALLERY

แกลลอรี่รูปภาพ

Contact Us

สอบถามข้อมูล