MAY ENTERPRISE CO., LTD.

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

History of Plastic

ประวัติความเป็นมาของพลาสติก

Brief History

ความเป็นมา

มนุษย์ใช้พอลิเมอร์ธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต เช่น ฝ้าย ขนสัตว์ ฯลฯ เพียงแต่ยังไม่รู้จักคำว่าพอลิเมอร์ พอนำวัตุดิบเหล่านี้มาทำให้เกิดปฏิกิริยาร่วมกับสารเคมีจึงทำให้สังเคราะห์ได้พลาสติกออกมา วิวัฒนาการของการสร้างพลาสติกสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงหลักๆคือ การค้นพบสารตั้งต้น ( precursor ) การสร้างพลาสติกโดยใช้เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ ( Begining of the Plastic Era) และ การกำเนิดพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้งและเทอร์โมพลาสติก ( Thermosetting Plastics and Thermoplastic Plastics )

Timeline

Precursors

1839 - Natural Rubber

method of processing invented by Charles Goodyear

1843- Vulcanite

Thomas Hancock

1843 - Gutta-Percha

William Montgomerie

1856 - Shellac

Alfred Critchlow, Samuel Peck

1856 - Bois Durci

Francois Charles Lepag

Timeline

Beginning of the Plastic Era

1839 - Polystyrene or PS discovered

Eduard Simon

1862 - Parkesine

Alexander Parkes

1863 - Cellulose Nitrate or Celluloid

John Wesley Hyatt

1872 - Polyvinyl Chloride or PVC

first created by Eugen Baumann

1894 - Viscose Rayon

Charles Frederick Cross, Edward John Bevan
Timeline

Precursors

1839 - Natural Rubber

method of processing invented by Charles Goodyear

1843- Vulcanite

Thomas Hancock

1843 - Gutta-Percha

William Montgomerie

1856 - Shellac

Alfred Critchlow, Samuel Peck

1856 - Bois Durci

Francois Charles Lepag

Timeline

Beginning of the Plastic Era

1839 - Polystyrene or PS discovered

Eduard Simon

1862 - Parkesine

Alexander Parkes

1863 - Cellulose Nitrate or Celluloid

John Wesley Hyatt

1872 - Polyvinyl Chloride or PVC

first created by Eugen Baumann

1894 - Viscose Rayon

Charles Frederick Cross, Edward John Bevan
Timeline

Thermosetting Plastics and Thermoplastics

พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้งและเทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกสองชนิดที่เรานิยมนำมาใช้ขึ้นรูปมาที่สุด

คลิกที่ลูกศรเพื่อเลื่อนดูไทม์ไลน์

Cellophane ®

 • 1908

Jacques E. Brandenberger

First true plastic Phenol-Formaldehyde

 • 1909

tradenamed Bakelite. Leo Hendrik Baekeland

Vinyl or PVC

 • 1926
Walter Semon invented a plasticized PVC.

Cellulose Acetate

 • 1927

Polyvinylidene chloride or Saran or PVDC

 • 1933

accidentally discovered by Ralph Wiley, a Dow Chemical lab worker.

Low-density polyethylene or LDPE

 • 1935

Reginald Gibson and Eric Fawcett

Acrylic or Polymethyl Methacrylate

 • 1936

Polyurethanes

 • 1937

 Tradenamed Igamid for plastics materials and Perlon for fibers. Otto Bayer and co-workers discovered and patented the chemistry of polyurethanes

Polystyrene made practical

 • 1938

Polytetrafluoroethylene or PTFE

 • 1938

Tradenamed Teflon. Invented by Roy Plunkett

Nylon and Neoprene

 • 1939

considered a replacement for silk and a synthetic rubber respectively Wallace Hume Carothers

Polyethylene Terephthalate or Pet

 • 1941

 Whinfield and Dickson

Low Density Polyethylene

 • 1942

Unsaturated Polyester (PET)

 • 1942

patented by John Rex Whinfield and James Tennant Dickson

High-density polyethylene or HDPE tradenamed Marlex

 • 1951
Paul Hogan and Robert Banks

Polypropylene or PP

 • 1951
Paul Hogan and Robert Banks

Saran Wrap

 • 1953

 introduced by Dow Chemicals

Styrofoam

 • 1954
a type of foamed polystyrene foam was invented by Ray McIntire for Dow Chemicals

Polyimide

 • 1964

Linear Low Density Polyethylene

 • 1978
this includes trademarked Dacron, Mylar, Melinex, Teijin, and Tetoron

Liquid Crystal Polymers

 • 1985
this includes trademarked Dacron, Mylar, Melinex, Teijin, and Tetoron