MAY ENTERPRISE CO., LTD.

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Our companies

บริษัทในเครือ

Our Company Group

บริษัทในเครือเมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

OUr Business

ธุรกิจของเมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

บริษัท เมย์เอเจนซี่ จำกัด

บริษัท เมย์เอเจนซี่ จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติก PET และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมย์มารีน จำกัด

บริษัท เมย์มารีน จำกัด

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกษตร และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

บริษัท ทวิสุ จำกัด

บริษัท ทวิสุ จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนผง ปูนสำเร็จรูป เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณและวัสดุก่อสร้าง ของ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลอง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมย์ดิเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เมย์ดิเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มลูกค้าระดับบน เช่นชาวต่างประเทศและระดับกลาง เช่นพนักงานห้างร้านบริษัทฯ