MAY ENTERPRISE CO., LTD.

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Specsheet PP

Specsheet PP(Polypropylene) PP HOMO 1032l 1100nk 1100pk 1100rc 1100s 1102H 1102k 1105rc 1111r 1120nk 1125na 1126nk 1140H 1140NN2 1140U 1140vc 1150H 1202j b1101 fl203d k1104 k1111 S1003 PP RANDOM 3325m 3340h 3340hmd 3375rm 3375sm 3380sm K4510B k4510et k4520ub K4527B k4527et k4527gr t5100 PP Inline tip02 PP Block 2100n 2300k 2300nc 2300nca 2348NC 2500h 2500m 2500pc… Continue reading Specsheet PP

Published
Categorized as Spec Sheet